Ghar Ki Laaj

Director :

V. M. Vyas

Cast :

Shanta Hublikar, Nazir, Jagdish Sethi, Kaushalya, Kalyani, Mirza Musharraf, Majid, Hadi

Genre :

Family Drama

Producer :

Release Date :

1941-01-01

Running Time :

Music :

Music: Annasaheb Mainkar
Lyrics: Ehsan Rizvi

Soundtrack :

Title
Singers
Lyrics
Length
N/A
N/A
N/A
N/A

Comments